23 listopada 2016 r, zmarł prof.dr hab. Bohdan Rymaszewski (l.81), Członek Honorowy PKN ICOMOS, laureat Nagrody im. Prof. Jana Zachwatowicza w 2011 r., Konserwator Zabytków m. Torunia w latach 60-tych, Generalny Konserwator Zabytków w latach 70-tych, Profesor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i Politechniki w Białymstoku. Wybitnie zasłużony dla ochrony dziedzictwa narodowego.

Autor wielu znaczących publikacji. Jego pogrzeb odbędzie się 3 grudnia 2016 r. w Celestynowie, o godz. 13.00

Prezydium PKN ICOMOS